Skip to product information
1 of 2

Payal Books

Vidnyan Jamati By Arun Mande

Regular price Rs. 108.00
Regular price Rs. 120.00 Sale price Rs. 108.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Publication
विज्ञानबद्दल कुतूहल जागृत करणे हा या पुस्तकाचा हेतू आहे. या पुस्तकातले प्रयोग, लहान मुलांना करता येतील, असेच आहेत. त्यांतल्या उपकरणांसाठी कुठल्याही प्रयोगशाळेत जाण्याची गरज नाही.