Skip to product information
1 of 2

Payal Books

The Art Of Saying No | द आर्ट ऑफ सेइंग नो by AUTHOR :- Damon Zahariades

Regular price Rs. 204.00
Regular price Rs. 225.00 Sale price Rs. 204.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Publications

तुम्हाला गृहीत धरणार्या लोकांना तुम्ही वैतागला आहात का? इतर लोकांच्या कामांना तुमच्या गरजांपेक्षा जास्त महत्त्व देऊन तुम्ही थकला आहात का? आत्मविश्वासाने ‘नाही’ म्हणायला कसं शिकावं, आपला वेळ कसा वाचवायचा आणि हे करताना निरामय, संतुलित जीवनशैली कशी निर्माण करावी, हे जाणून घ्या.

‘द आर्ट ऑफ सेइंग नो’ मध्ये आपण पुढील बाबींविषयी जाणून घेणार आहोत :

इतरांना सतत खूश करण्याच्या प्रयत्नात लेखकाला झालेला त्रास आणि त्यावर केलेली मात.
‘नाही’ म्हणायचं असताना आपण ‘हो’ का म्हणतो याची प्रमुख 11 कारणं.
इतरांचा अनादर न करता ‘नाही’ म्हणण्यासाठीची दहा सोपी तंत्रं.
इतरांना ‘नाही’ म्हटल्याने तुम्ही वाईट का ठरत नाही?
सीमारेषा आखून घेणे, आपल्या निर्णयावर ठाम राहणे आणि हे करताना इतरांच्या आदरास पात्र ठरणे कसे साधावे हे तुम्हाला ‘द आर्ट ऑफ सेइंग नो’ शिकवेल.