Skip to product information
1 of 2

Payal Books

Kanda Sunilraje Pawar

Regular price Rs. 133.00
Regular price Rs. 150.00 Sale price Rs. 133.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Publications

नेतृत्व करणाऱ्या एका हत्तीणीच्या पोटी जन्माला आलेल्या कांडाया नावाच्या एका उमद्या, देखण्या हत्तीची गोष्ट. त्याच्या जन्मापासून ते वीरमरण येईपर्यंतची कथा.