Skip to product information
1 of 2

Payal Books

Gandharvasootram गांधर्वसूत्रम् by ADITYA SHENDE आदित्य शेंडे

Regular price Rs. 260.00
Regular price Rs. 290.00 Sale price Rs. 260.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
publication

प्रचंड प्रयत्नशील असणारा यति ते सहजसमाधीत अवतीर्ण झालेला सिद्ध यांच्यातला प्रवास समजावून सांगणारं पातंजल योगशास्त्र हे आचरणाचं शास्त्र आहे- पाठांतराचं नव्हे! ते गांधर्वीय ज्ञान आहे; मानवी नव्हे! ते उत्क्रांतीचं शास्त्र आहे!! आथर्वण गंधर्वाने पतंजली मुनींना उपदेशिलेलं अवघ्या विश्वाला एकाच माळेत गुंफणारं हे सूत्र आहे.

योगमार्गाचं शास्त्रशुद्ध आचरण कसं करावं हे सांगणारं अभ्यासपूर्ण पुस्तक.