Skip to product information
1 of 2

Payal Books

Deshodeshiche Shaley Shikshan देशोदेशीचे शालेय शिक्षण

Regular price Rs. 430.00
Regular price Rs. 499.00 Sale price Rs. 430.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

' देशोदेशीचे शालेय शिक्षण ' हे पुस्तक डिजिटिकल वर्क्स एलएलपी प्रकाशनाने प्रकाशित केले आहे. ' तुलनात्मक शिक्षणशास्त्र ' या ज्ञानशाखेतील मराठीत प्रकाशित झालेले हे पहिलेच पुस्तक असावे. या पुस्तकामुळे इतर देशांच्या शिक्षणपद्धतीतील चांगल्या बाबी आणि त्यांचा आपल्या दृष्टीने असणारा उपयोग शिक्षणक्षेत्रातील सर्वानाच समजून घेता येईल. सर्वसामान्य वाचकांनासुद्धा हे ' शिक्षणाटन ' नवी दृष्टी देऊ शकेल. संकल्पना व मार्गदर्शन - डॉ. वसंत काळपांडे संपादक मंडळ 1) धनवंती हर्डीकर 2) अजित तिजोरे 3) डॉ. माधव सूर्यवंशी.