Payal Books

Cooker chi Shitti vajli ani.. | कुकरची शिट्टी वाजली आणि.. By Varsha Ganjendragadkar | वर्षा गजेंद्रगडकर

Regular price Rs. 70.00
Regular price Rs. 80.00 Sale price Rs. 70.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Publication
सनत घरात चित्र काढत होता. आणि अचानक स्वयंपाकघरात ‘श ऽ ऽ ऽ ऽ ऽ...’ असा मोठ्ठा आवाज झाला. सनत खूपच घाबरला; पण आई-बाबा मात्र शांत होते. कसला आवाज होता हा? चला, सनतसोबत आपणही माहीत करून घेऊ या.